Hvad kan vi?

 

Vi udfører :

Entreprenørkørsel - levering af sand / sten / grus / muld

Entreprenørarbejde - alt forfalden arbejde

Slamsugning - spulning / sugning

Kloakservice - hjælp ved kloakproblemer

Kloak-TV - med optagelse / rapport

Saltning / Snerydning